AQUADUR PR 250

Proizvođač: Vernilac

Vrsta: Emajl boje i vodeni premazi – prajmeri i međupodloge

Opis: Izolacioni vodeni prajmer protiv gljivica, otporan na promenu boje. Idealan za osnovne i međupremaze drvenih delova. Pogodan za eksterijere i enterijere. Odlikuje ga duboka prodornost, visoka vodonepropusnost, otpornost na gljivice, kao i izolacioni efekat. Bez mirisa je. Nanošenje: prskanje, uranjanje ili flow coating. Za detalje u vezi sa prskanjem, videti TABELU za PRSKANJE na pakovanju. Razblažavanje: za nanošenje uranjanjem ili sistemom flow coating, dodati 30-40% čiste vode. Za nanošenje pištoljem, videti TABELU ZA PRSKANJE na pakovanju.

 

 

Pakovanje / Boja 750 ml. 2.5 l
Sjajno bela da da
Category:

Description

Proizvođač: Vernilac

Vrsta: Emajl boje i vodeni premazi – prajmeri i međupodloge

Opis: Izolacioni vodeni prajmer protiv gljivica, otporan na promenu boje. Idealan za osnovne i međupremaze drvenih delova. Pogodan za eksterijere i enterijere. Odlikuje ga duboka prodornost, visoka vodonepropusnost, otpornost na gljivice, kao i izolacioni efekat. Bez mirisa je. Nanošenje: prskanje, uranjanje ili flow coating. Za detalje u vezi sa prskanjem, videti TABELU za PRSKANJE na pakovanju. Razblažavanje: za nanošenje uranjanjem ili sistemom flow coating, dodati 30-40% čiste vode. Za nanošenje pištoljem, videti TABELU ZA PRSKANJE na pakovanju.