NITRO N2

Proizvođač: Vernilac

Vrsta: Rastvarači

Opis: N2 je rastvarač pogodan za razređivanje nitro podloga, boja i lakova. Isparava relativno brzo/sporo i koristi se na temperaturi do 30°C. Koristi se, takođe, nezavisno od temperature, kada je vlažnost u prostoriji u kojoj se farba između 65% i 75%.

 

Pakovanje 1 l 5 l 17 l 200 l
Spori da da da da

 

Description

Proizvođač: Vernilac

Vrsta: Rastvarači

Opis: N2 je rastvarač pogodan za razređivanje nitro podloga, boja i lakova. Isparava relativno brzo/sporo i koristi se na temperaturi do 30°C. Koristi se, takođe, nezavisno od temperature, kada je vlažnost u prostoriji u kojoj se farba između 65% i 75%.