POLIURETANSKI RASTVARAČ P2

Proizvođač: Vernilac

Vrsta: Rastvarači

Opis: Rastvarač P2 je pogodan za razređivanje poliuretanskih podloga, boja i lakova. Isparava osrednjom brzinom i koristi se obično kada temperatura prostorije u kojoj se farba ne prelazi 30°C.

 

Pakovanje 1 l 5 l 17 l 200 l
Brzi da da da da

 

Description

Proizvođač: Vernilac

Vrsta: Rastvarači

Opis: Rastvarač P2 je pogodan za razređivanje poliuretanskih podloga, boja i lakova. Isparava osrednjom brzinom i koristi se obično kada temperatura prostorije u kojoj se farba ne prelazi 30°C.