RASTVARAČ PARQUET 3800

Proizvođač: Vernilac

Vrsta: Rastvarači

Opis: Rastvarač Parquet 3800 je pogodan za razređivanje sjajnih, dvokomponentnih, poliuretanskih podnih lakova i koristi se obično u letnjim mesecima.

 

Pakovanje 1 l
Za sjajne podne lakove da

 

Description

Proizvođač: Vernilac

Vrsta: Rastvarači

Opis: Rastvarač Parquet 3800 je pogodan za razređivanje sjajnih, dvokomponentnih, poliuretanskih podnih lakova i koristi se obično u letnjim mesecima.