SUPERPAL ECO kitchen & bathroom

Proizvođač: Vernilac

Vrsta: Plastične boje

Opis: Antibakterijska ekološka plastična boja za kupatila i kuhinje. Zahvaljujući specijalnom sastavu, sprečava stvaranje plesni i pojavu bakterija na površini boje. Preporučuje se za primenu na prostorima sa izraženom vlažnošću, isparenjima, kao i sa neadekvatnom ventilacijom ili/i prirodnim osvetljenjem.

Boja / pakovanje 200  gr. 500 gr. 750 ml. 3 lt. 10 lt.
Bela  /   / da da da
Category:

Description

Proizvođač: Vernilac

Vrsta: Plastične boje

Opis: Antibakterijska ekološka plastična boja za kupatila i kuhinje. Zahvaljujući specijalnom sastavu, sprečava stvaranje plesni i pojavu bakterija na površini boje. Preporučuje se za primenu na prostorima sa izraženom vlažnošću, isparenjima, kao i sa neadekvatnom ventilacijom ili/i prirodnim osvetljenjem.