SUPERPAL ECO

Proizvođač: Vernilac

Vrsta: Plastične boje

Opis: Ekološka plastična boja vrhunskog kvaliteta, pogodna za unutrašnju upotrebu. Atestirana od strane Vrhovnog saveta Grčke za dodelu ekološke oznake (ASAOS), u skladu sa kriterijumima Saveta Evropske unije za dodelu ekološke oznake. Specijalni sastav SUPERPAL ECO, čini ovaj proizvod pogodnim za upotrebu i prirodnu okolinu.

Boja / pakovanje 200  gr. 500 gr. 750 ml. 3 lt. 10 lt.
Bela  /   / da da da
Category:

Description

Proizvođač: Vernilac

Vrsta: Plastične boje

Opis: Ekološka plastična boja vrhunskog kvaliteta, pogodna za unutrašnju upotrebu. Atestirana od strane Vrhovnog saveta Grčke za dodelu ekološke oznake (ASAOS), u skladu sa kriterijumima Saveta Evropske unije za dodelu ekološke oznake. Specijalni sastav SUPERPAL ECO, čini ovaj proizvod pogodnim za upotrebu i prirodnu okolinu.