VERADUR universal micro primer

Proizvođač: Vernilac

Vrsta: Plastična podloga

Opis: Mikronizovani akrilni prajmer na vodenoj bazi, velike prodornosti, snažne adhezije i izuzetne elastičnosti. Ojačava i izoluje porozne površine i površine ofarbane krečom, lepkom ili bojama lošeg kvalitete. Pogodno za enterijere i eksterijere. Ostavlja neupadljivu boju tipa COLOR CREATIONS da bi se razlikovale premazane od nepremazanih površina.

 

Pakovanje 750 gr. 1 lt. 3 lt. 5 lt.  10 lt.
da / da /  da
Category:

Description

Proizvođač: Vernilac

Vrsta: Plastična podloga

Opis: Mikronizovani akrilni prajmer na vodenoj bazi, velike prodornosti, snažne adhezije i izuzetne elastičnosti. Ojačava i izoluje porozne površine i površine ofarbane krečom, lepkom ili bojama lošeg kvalitete. Pogodno za enterijere i eksterijere. Ostavlja neupadljivu boju tipa COLOR CREATIONS da bi se razlikovale premazane od nepremazanih površina.