POLIURETANSKI RASTVARAČ P3

Proizvođač: Vernilac

Vrsta: Rastvarači

Opis: Rastvarač P3 je pogodan za razređivanje poliuretanskih podloga, boja i lakova. Isparava sporo i koristi se obično kada je temperatura prostorije u kojoj se farba negde između 30°C i 35°C.

 

Pakovanje 1 l 5 l 17 l 200 l
P3 (Sporiji od P2) da da da da

 

Description

Proizvođač: Vernilac

Vrsta: Rastvarači

Opis: Rastvarač P3 je pogodan za razređivanje poliuretanskih podloga, boja i lakova. Isparava sporo i koristi se obično kada je temperatura prostorije u kojoj se farba negde između 30°C i 35°C.