POLIURETANSKI RASTVARAČ P4

Proizvođač: Vernilac

Vrsta: Rastvarači

Opis: Rastvarač R4 je pogodan za razređivanje poliuretanskih podloga, boja i lakova tokom velikih vrućina i posebno kada temperatura prostorije u kojoj se farba prelazi 35°C.

 

Pakovanje 1 l 5 l 17 l 200 l
P4 (veoma spor) / / da da

 

Description

Proizvođač: Vernilac

Vrsta: Rastvarači

Opis: Rastvarač R4 je pogodan za razređivanje poliuretanskih podloga, boja i lakova tokom velikih vrućina i posebno kada temperatura prostorije u kojoj se farba prelazi 35°C.